iPhone - Købe og hente spil

background image

Købe og hente spil

Spil til Game Center er tilgængelige i App Store.
Købe og hente et spil: Tryk på Spil, tryk derefter på et anbefalet spil eller tryk på Find Game
Center-spil.

Købe et spil, som din ven har

Tryk på Venner, og tryk på navnet på din ven. Tryk på et spil på din vens
liste over spil, og tryk derefter på prisen på spillet under dets navn øverst på
skærmen.