iPhone - Indstillinger til Game Center

background image

Slå invitationer til spil fra i dine kontoindstillinger til Game Center. Se
“Indstillinger til Game Center” på side 118.

Skjule din e-post-adresse

Slå Find mig via e-post fra i dine kontoindstillinger til Game Center. Se
“Indstillinger til Game Center” på side 118.

Slå alle aktiviteter med flere
deltagere fra

Gå til Indstillinger > Generelt > Begrænsninger > Game Center, og slå Spil
med flere spillere fra.

Forhindre venneanmodninger

Gå til Indstillinger > Generelt > Begrænsninger > Game Center, og slå Tilføje
venner fra.

Se en liste over en vens venner

Tryk på Venner, tryk på vennens navn, og tryk derefter på Venner lige under
deres billede.

Fjerne en ven

Tryk på Venner, tryk på et navn, tryk på Fjern ven.

Rapportere om stødende eller
upassende adfærd

Tryk på Venner, tryk på vennens navn, og tryk på “Rapporter et problem”.

Indstillinger til Game Center

Nogle indstillinger til Game Center hører sammen med den Apple-id, du bruger, når du logger ind.
Andre findes i programmet Indstillinger på iPhone.
Indstille oplysninger om Game Center i din Apple-id: Log ind med din Apple-id, tryk på Mig, tryk
på kontobanneret, og vælg derefter Vis konto.
Vælg, hvilke beskeder du vil modtage om Game Center: Gå til Indstillinger > Meddelelser >
Game Center. Hvis Game Center ikke vises, skal du slå Beskeder til.
Ændre begrænsninger i Game Center: Gå til Indstillinger > Generelt > Begrænsninger > Game
Center.

118

Kapitel 20

Game Center

background image

iTunes Store

21