iPhone - Kapitel 2:  Introduktion

background image

Introduktion

2

ADVARSEL:

For at undgå skader skal du læse hele betjeningsvejledningen i denne håndbog og

oplysningerne om sikkerhed i Vejledning med vigtige produktoplysninger til iPhone på www.apple.
com/dk/support/manuals/iphone, før du bruger iPhone.

·