iPhone - Om lokalitetspåmindelser

background image

Om lokalitetspåmindelser

Lokalitetspåmindelser findes kun på iPhone 4 og iPhone 4S og er muligvis ikke tilgængelige i alle
områder. Du kan ikke indstille lokaliteter til påmindelser i Microsoft Exchange- og Outlook-konti.

Du kan indstille en lokalitetspåmindelse for at få Påmindelser til at underrette dig, når du
nærmer dig lokaliteten, eller når du ikke længere er i nærheden af området. Du opnår de bedste
resultater ved at angive en veldefineret lokalitet, f.eks. en adresse i stedet for en by, og huske, at
nøjagtigheden kan variere. iPhone kontrollerer muligvis sin lokalitet mindre hyppigt, afhængigt af
modellen af iPhone, og om den er låst, så der kan gå et stykke tid, før påmindelsen udløses.

Når du opretter en påmindelse kan du bruge din aktuelle lokalitet eller lokaliteten fra din liste
over kontakter. Føj lokaliteter, som du bruger med Påmindelser, f.eks. supermarkedet eller skolen,
til Kontakter. Du bør også føje personlige lokaliteter som din hjem- og arbejdsadresse til dit
kontaktkort i Kontakter. Påmindelser viser lokaliteterne fra dit kontaktkort. Du finder oplysninger
om, hvordan du indstiller dit kontaktkort i Kontakter, i “Kontaktkonti og -indstillinger” på side 130.