iPhone - Indstille en påmindelse

background image

Indstille en påmindelse

Du kan indstille en påmindelse til en bestemt dag eller et bestemt tidspunkt, til en lokalitet eller til
begge.
Tilføje en påmindelse: I Påmindelser skal du trykke på , indtaste en beskrivelse og trykke på OK.

Når du har tilføjet en påmindelse, kan du finjustere dens indstillinger:

112

background image

Indstille en lokalitet til en
påmindelse

Tryk på påmindelsen, og tryk derefter på Påmind mig. Slå “På et sted” til, og
vælg Når jeg går eller Når jeg ankommer eller begge.
Du ændrer lokaliteten til et andet sted end der, hvor du er, ved at trykke på
Aktuel lokalitet, trykke på Vælg adresse og vælge en lokalitet fra Kontakter.
Se “Om lokalitetspåmindelser” på side 114.

Indstille en forfaldsdato til en
påmindelse

Tryk på påmindelsen, og tryk derefter på Påmind mig. Slå “På en dag” til, og
indstil derefter den dato og det tidspunkt, hvor du vil have en påmindelse.
Påmindelser, der er forfaldne og ikke udført, vises i Meddelelsescenter.

Føje noter til en påmindelse

Tryk på påmindelsen, og tryk derefter på Vis mere. Tryk på Noter.

Flytte en påmindelse til en anden
liste