iPhone - Administrere påmindelser i listeoversigt

background image

Tryk på påmindelsen, og tryk derefter på Vis mere. Tryk på Liste, og vælg en
ny liste.
Hvis du vil oprette eller redigere dine lister, skal du læse “Administrere
påmindelser i listeoversigt” på side 113.

Slette en påmindelse

Tryk på påmindelsen, tryk på Vis mere, og tryk derefter på Slet.

Redigere en påmindelse

Tryk på påmindelsen, og tryk derefter på dens navn.

Markere en påmindelse som udført Tryk på feltet ud for emnet, så der vises et hak.

Udførte emner vises på listen Udførte. Se “Administrere udførte
påmindelser” på side 114.

Indstille den tone, der afspilles til
påmindelser

Gå til Indstillinger > Lyd.

Brug iCloud til at holde
påmindelser ajour på dine iOS-
enheder og computere

Gå til Indstillinger > iCloud, og slå Påmindelser til. Se “iCloud” på side 16.

Administrere påmindelser i listeoversigt

Du kan organisere påmindelser på lister, så det bliver let at skelne dine arbejdsopgaver, private
opgaver og andre opgaver fra hinanden. Påmindelser indeholder en liste til aktive påmindelser
plus en indbygget liste over udførte emner. Du kan tilføje dine egne lister.
Oprette en liste: Tryk på Liste øverst på skærmen, og tryk derefter på . Tryk på Rediger.

Skifte hurtigt mellem lister

Skub til venstre eller højre over skærmen.
Du kan også hoppe til en bestemt liste. Tryk på

, og tryk derefter på en

listes navn.

Se udførte emner

Skub over skærmen mod venstre, indtil du ser listen Udførte.

Ændre rækkefølge på lister

Tryk på

i listeoversigt, og tryk på Rediger. Træk

ved siden af en liste

for at ændre rækkefølgen.
Du kan ikke flytte en liste til en anden konto, og du kan ikke ændre
rækkefølge på påmindelser på en liste.

Slette en liste

Tryk på

i listeoversigt, og tryk på Rediger. Tryk

for hver liste, som du

vil slette.
Når du sletter en liste, slettes emnerne på listen også.

Ændre navnet på en liste

Tryk på

i listeoversigt, og tryk på Rediger. Tryk på det navn, du vil ændre,

og skriv et nyt navn. Tryk på OK.

Indstille en standardliste til nye
påmindelser

Gå til Indstillinger > E-post, kontakter, kalendere, og tryk på Standardliste
under overskriften Påmindelser.

Du kan også oprette en påmindelse vha. tale. Se Kapitel 4, “Siri,” på side 39.

113

Kapitel 19

Påmindelser