iPhone - Indstille tidtagning

background image

Indstille tidtagning

Du kan tage tid, selvom du bruger andre programmer.
Indstille en tidtagning: Tryk på Tidtagning, svirp for at indstille varigheden, og tryk på Start.

Vælge advarselslyden

Tryk på Når tidt. slutter.

Indstille et interval til vågeblus for
iPhone

Indstil varigheden, tryk på Når tidt. slutter, og vælg Stop afspilning. iPhone
holder op med at afspille musik eller video, når tidtagningen slutter.

111

Kapitel 18

Ur

background image

Påmindelser

19