iPhone - Bruge stopuret

background image

Bruge stopuret

Tage tid på en begivenhed: Tryk på Stopur, og tryk derefter på Start.
Stopur registrerer tiden, selvom du skifter til et andet program.