iPhone - Udskrive og sende noter med e-post

background image

Udskrive og sende noter med e-post

Før du kan sende en note via e-post, skal iPhone indstilles til e-post). Se “Indstille e-post- og andre
konti” på side 16.
Udskrive og sende en note med e-post: Tryk på , mens du læser en note.

109

Kapitel 17

Noter

background image

Ur

18

Om Ur

Du kan bruge Ur til at kontrollere tidspunktet overalt i verden, indstille en alarm, starte et stopur
og tage tid.

Tilføj et ur.

Se ure, indstil en alarm,

stopur eller tidtagning.

Slet ure, eller skift rækkefølge på dem.

Indstille verdensure

Du kan tilføje flere ure for at vise tiden i andre større byer og forskellige tidszoner i verden.
Tilføje et ur: Tryk på , og skriv derefter navnet på en by. Hvis du ikke kan se den by, du leder
efter, kan du prøve en anden større by i den samme tidszone.

Ændre rækkefølge på ure

Tryk på Rediger, og træk derefter .