iPhone - Få oplysninger om vejret

background image

Få oplysninger om vejret

Tryk på Vejr på hjemmeskærmen for at vise den aktuelle temperatur og en seks dages vejrudsigt
for en eller flere byer i hele verden.

Aktuelle forhold

Tilføj eller slet byer.

Aktuel temperatur

Seksdages udsigt

Se udsigter pr. time

Antal lagrede byer

Hvis urskiven er lyseblå, er det dag i den pågældende by. Hvis urskiven er mørkelilla, er det nat.
Tilføje en by: Tryk på , og tryk på . Skriv navnet på en by eller et postnummer, og tryk på Søg.

Skifte til en anden by

Svirp til venstre eller højre.

Skifte rækkefølge på byer

Tryk på , og træk derefter op eller ned.

Slette en by

Tryk på , tryk på

og tryk derefter på Slet.

Vise temperaturen i fahrenheit eller
celsius

Tryk på , og tryk derefter på °F eller °C.

Bruge iCloud til at overføre listen
over byer til andre iOS-enheder
med push-funktion

Gå til Indstillinger > iCloud > Dokumenter og data, og slå Dokumenter og
data til (til som standard). Se “iCloud” på side 16.

Se oplysninger om en by på
Yahoo.com

Tryk på

.

107

background image

Noter

17

Om Noter

Skriv noter på iPhone, hvorefter iCloud gør dem tilgængelige på dine andre iOS-enheder og Mac-
computere. Du kan også læse og oprette noter i andre konti som f.eks. Gmail eller Yahoo.

Tryk på noten for at

redigere den.

Slet noten.

Send noten med e-post,

eller udskriv den.

Tilføj en ny note.

Se listen over noter.

Se den forrige eller næste note.