iPhone - Vise trafikforhold

background image

Vise trafikforhold

Du kan vise trafikforholdene for større veje og hovedveje på kortet.
Vise eller skjule trafikforhold: Tryk på , og tryk derefter på Vis trafik eller Skjul trafik.

Gader og hovedveje vises med forskellige farver, afhængigt af hvordan trafikken flyder:

Grå – ingen data

Â

Grøn – hastighedsbegrænsning

Â

Gul – langsommere end hastighedsbegrænsningen

Â

Rød – køkørsel

Â

Bemærk: Oplysninger om trafik er ikke tilgængelige i alle områder.

105

Kapitel 15

Kort