iPhone - Kortoversigter

background image

Kortoversigter

Se en satellit- eller hybridoversigt: Tryk på , og vælg derefter den ønskede oversigt.
Se Googles gadeoversigt over en lokalitet: Tryk på . Svirp til venstre eller højre for at panorere
gennem oversigten på 360° (det indsatte kort viser den aktuelle oversigt). Tryk på en pil for at
flytte ned ad gaden. Du vender tilbage til kortoversigt ved at trykke på kortbilledet i det nederste
højre hjørne.

Tryk for at vende tilbage til kortoversigt

Bemærk: Gadeoversigt findes måske ikke i alle områder.

106

Kapitel 15

Kort