iPhone - Finde lokaliteter

background image

Finde lokaliteter

ADVARSEL:

Du kan finde vigtige oplysninger om, hvordan du kører og finder vej sikkert, i

Vejledning med vigtige produktoplysninger på www.apple.com/dk/support/manuals/iphone.

Vis en virksomheds eller en

kontaktpersons lokalitet.

Vælg indstillinger, f.eks. vis

trafik eller satellitoversigt.

Flere oplysninger

Tryk to gange for at

zoome ind, tryk med to

fingre for at zoome ud.

Eller knib ud eller ind for

at zoome ind eller ud.

Aktuel lokalitet

Indtast en

søgetekst.

Vis din

aktuelle

lokalitet.

Få vejvisning med

bil, offentlig

transport eller gang.

Finde en lokalitet: Tryk på søgefeltet for at få tastaturet frem. Skriv en adresse eller andre
oplysninger, og tryk på Søg.
Du kan søge efter oplysninger som:

Vejkryds (“8th og market”)

Â

Område (“greenwich village”)

Â

Seværdighed (“guggenheim”)

Â

Postnummer

Â

Virksomhed (“film”, “restauranter København” “apple inc new york”)

Â

Du kan også trykke på

for at finde en kontaktpersons lokalitet.

103

background image

Se navn på eller beskrivelse af en
lokalitet

Tryk på knappenålen.

Se en liste over de virksomheder,
der bliver fundet ved søgningen

Tryk på , og tryk derefter på Liste.
Tryk på en virksomhed for at se dens placering.

Finde din lokalitet

Tryk på .
Din aktuelle lokalitet vises med et blåt mærke. Hvis din lokalitet ikke kan
bestemmes nøjagtigt, vises der en blå cirkel rundt om mærket. Jo mindre
cirklen er, jo mere præcist er det.

Vise, hvilken retning du står i

Tryk på igen.knappen sporing.
Symbolet ændres til , og kortet vendes, så det viser den retning, du står i.

Markere en lokalitet

Hold en finger på kortet, indstil knappenålen vises.

Vigtigt:

Kort, vejvisning og lokalitetsbaserede programmer kræver datatjenester. Disse

datatjenester kan ændres og er måske ikke tilgængelige i alle områder, hvilket kan medføre,
at kort, kompasoverskrifter, rutevejledninger og lokalitetsbaserede oplysninger måske ikke er
tilgængelige, præcise eller komplette. Sammenlign oplysningerne på iPhone med omgivelserne,
og hold øje med evt. skilte, hvis der opstår tvivl.

Hvis lokalitetstjenester er slået fra, når du åbner Kort, bliver du måske bedt om at slå dem til. Du
kan bruge Kort uden at slå lokalitetstjenester til. Se “Lokalitetstjenester” på side 165.