iPhone - Se kurser

background image

Se kurser

Med Værdipapirer kan du se de seneste kurser for de valgte værdipapirer, obligationer og
aktieindeks.

Kurser kan være forsinket med op til 20 minutter eller mere afhængigt af rapporteringstjenesten.
Føje et værdipapir, en obligation eller et aktieindeks til kurslæseren: Tryk på , og tryk på .
Indtast et symbol, firmanavn, et obligationsnavn eller aktieindeks, og tryk på Søg.
Vise ændringen i værdien af et værdipapir, en obligation eller et aktieindeks i et tidsrum: Tryk
på værdipapiret, obligationen eller aktieindekset på din liste, og tryk derefter på 1d, 1u, 1m, 3m,
6m, 1å eller 2å.
Når du viser et diagram i liggende format, kan du røre ved diagrammet for at vise værdien på et
bestemt tidspunkt.

Brug to fingre til at se værdiændringen for et bestemt tidsrum.

Du kan også se kurser på værdipapirer i Meddelelsescenter. Se “Meddelelser” på side 31.

101

background image

Slette et værdipapir

Tryk på , og tryk på

ved siden af et værdipapir. Tryk derefter på Slet.

Ændre rækkefølgen af listen

Tryk på . Træk derefter ved siden af et værdipapir eller et aktieindeks
til en ny placering på listen.

Ændre oversigten, så den viser den
procentvise ændring, prisændring
eller markedskapitalisering

Tryk på en værdi langs højre side af skærmen. Tryk igen for at skifte til en
anden oversigt.

Brug iCloud til at holde din liste
over værdipapirer ajour på dine
iOS-enheder

Gå til Indstillinger > iCloud > Dokumenter og data, og slå Dokumenter og
data til (til som standard). Se “iCloud” på side 16.