iPhone - Få flere oplysninger

background image

Få flere oplysninger

Se et resume, diagram eller en nyhedsside til et værdipapir, en obligation eller et aktieindeks:
Vælg værdipapiret, obligationen eller aktieindekset på din liste, og blad i siderne nedenunder
kurslæseren for at se et resume, diagram eller nyhedssiden.
På nyhedssiden kan du rulle op og ned for at læse overskrifter eller trykke på en overskrift for at
vise artiklen i Safari.
Der er flere oplysninger om værdipapirer på Yahoo.com: Vælg værdipapiret, obligationen eller
aktieindekset på din liste, og tryk derefter på

.

102

Kapitel 14

Værdipapirer