iPhone - Dele videoer, kommentarer og vurderinger

background image

Dele videoer, kommentarer og vurderinger

Vise betjeningspanelet til deling, kommentarer og vurdering: Tryk på ved siden af videoen.

Sende en henvisning til en video
med e-post

Tryk på

ved siden af en video, og tryk på Del video. Hvis du ser videoen,

skal du bare trykke på

.

Vurdere eller kommentere en video På skærmen Mere info skal du trykke på “Vurder, kommenter eller marker

med flag” og derefter vælge “Vurder eller kommenter”.

Sende en video til YouTube

Åbn programmet Fotos, vælg videoen, og tryk på

.