iPhone - Afspille videoer

background image

Afspille videoer

Afspille en video: Tryk på en video, mens du gennemser. Afspilningen starter, når tilstrækkeligt
meget af videoen er hentet til iPhone. Den skyggelagte del af spillelinjen viser status for
overførslen.

Tryk på

videoen

for at vise

eller skjule

betjenings-

panelet.

Se på et

fjernsyn med

Apple TV.

Træk for at hoppe

frem eller tilbage.

Overførselsstatus

Føj videoen til dine

YouTube-favoritter.

Træk for at justere 
lydstyrken.

Genoptage eller sætte afspilning
på pause

Tryk på eller . Du kan også trykke på knappen i midten på
øretelefonerne til iPhone.

Starte forfra fra begyndelsen

Tryk på , mens videoen afspilles. Hvis du har set mindre end fem
sekunder af videoen, springes der i stedet til den forrige video på listen.

Søge frem og tilbage

Hold eller nede.

Hoppe til et hvilket som helst punkt Træk afspilningsmærket på spillelinjen.

Hoppe til den næste eller forrige
video på en liste

Tryk på for at hoppe til den næste video. Tryk på to gange for at
hoppe til den forrige video. Hvis du har set mindre end fem sekunder af
videoen, skal du kun trykke en gang.

Skifte mellem udfyld skærm og
tilpas til skærm

Tryk to gange på videoen. Du kan også trykke på

for at få videoen til at

udfylde skærmen eller på

for at tilpasse den til skærmen.

Se YouTube på et fjernsyn

Slut iPhone til fjernsynet eller en AV-modtager vha. AirPlay eller et kabel. Se
“Se videoer på et fjernsyn” på side 132.

Holde op med at se en video

Tryk på OK.