iPhone - Tilpasse videoer

background image

Tilpasse videoer

Du kan tilpasse billeder fra begyndelsen og slutningen af en video, som du lige har optaget, eller
fra en anden video i albummet Kamerarulle. Du kan erstatte originalvideoen eller arkivere den
tilpassede version som et nyt klip.
Tilpasse en video: Mens du ser en video, skal du trykke på skærmen for at vise betjeningspanelet.
Træk i en af enderne i billedfremviseren øverst i videoen, og tryk derefter på Tilpas.

Vigtigt:

Hvis du vælger Tilpas original, slettes de billeder, du fjerner, permanent fra den originale

video. Hvis du vælger “Arkiver som nyt klip”, arkiveres et nyt, tilpasset videoklip i albummet
Kamerarulle, og den originale video ændres ikke.

96

Kapitel 12

Kamera

background image

Overføre fotografier og videoer til din computer