iPhone - Redigere fotografier

background image

Redigere fotografier

Du kan rotere, forbedre, fjerne røde øjne og beskære fotografier. Forbedring gør et fotografis
mørke og lyse områder, farvemætningen og andre kvaliteter bedre.

Roter

Automatisk forbedring

Beskær

Redigere et fotografi: Når fotografiet vises på fuld skærm, skal du trykke på Rediger og vælge et
værktøj.
Med værktøjet til røde øjne skal du trykke på hvert øje for at fjerne det røde skær. Du beskærer
ved at trække hjørnerne af nettet, trække fotografiet for at anbringe det anderledes og derefter
trykke på Beskær. Du kan også trykke på Fast format, når du beskærer, hvis du vil definere et
specielt forhold.