iPhone - Overføre fotografier og videoer til din computer

background image

Du kan overføre de fotografier og videoer, du tager med Kamera, til fotoprogrammer på
computeren, f.eks. iPhoto på en Mac.
Overføre fotografier og videoer til din computer: Slut iPhone til computeren med Dock-stik til
USB-kablet.

Â

Mac: Vælg de ønskede fotografier og videoer, og klik på knappen Importer eller Overfør i
iPhoto eller et andet understøttet fotoprogram på computeren.

Â

Pc: Følg den vejledning, der fulgte med fotoprogrammet.

Hvis du sletter fotografierne og videoerne fra iPhone, når du overfører dem til din computer, bliver
de fjernet fra albummet Kamerarulle. Du kan bruge vinduet Fotografier i iTunes til at synkronisere
fotografier og videoer til programmet Fotos på iPhone (videoer kan kun synkroniseres med en
Mac). Se “Synkronisere med iTunes” på side 18.

Fotostream