iPhone - Fotostream

background image

Med Fotostream – en funktion i iCloud – overføres de fotografier, du tager på iPhone, automatisk
til iCloud og sendes videre til alle dine enheder, hvor Fotostream er slået til. Fotografier overført til
iCloud fra dine andre enheder og computere overføres til albummet Fotostream på iPhone med
push-funktion. Se “iCloud” på side 16.
Slå Fotostream til: Gå til Indstillinger > iCloud > Fotostream.

Nye fotografier overføres til din fotostream, når du forlader programmet Kamera, og iPhone
sluttes til internettet via Wi-Fi. Evt. andre fotografier føjet til din kamerarulle – inkl. fotografier
hentet fra e-post-beskeder og sms'er, billeder arkiveret fra websider og skærmbilleder – overføres
også til din fotostream og overføres til dine andre enheder vha. push. Fotostream kan dele op
til 1000 af dine seneste fotografier på dine iOS-enheder. Dine computere kan opbevare alle dine
fotografier i Fotostream til evig tid.

Arkivere fotografier til iPhone fra
Fotostream

I dit album Fotostream skal du trykke på

, vælge de fotografier, der skal

arkiveres og derefter trykke på Arkiver.

Slette et fotografi fra iCloud

I dit album Fotostream skal du vælge fotografiet og derefter trykke på .

Slette flere fotografier fra iCloud

I dit album Fotostream skal du trykke på

, vælge de fotografier, der skal

slettes, og derefter trykke på Slet.

Bemærk: Hvis du skal slette fotografier fra Fotostream, skal du bruge iOS 5.1 eller en nyere version
på iPhone og alle dine andre iOS-enheder. Se support.apple.com/kb/HT4486?viewlocale=da_DK.

Selvom slettede fotografier fjernes fra fotostreamen på dine enheder, forbliver originalerne i
albummet Kamerarulle på den enhed, som fotografierne stammer fra.

97

Kapitel 12

Kamera

background image

YouTube

13