iPhone - Udskrive fotografier

background image

Udskrive fotografier

Udskrive et fotografi: Tryk på , og tryk derefter på Udskriv.
Udskrive flere fotografier: Tryk på , mens du ser et fotoalbum. Vælg de fotografier, der skal
udskrives, og tryk på Udskriv.
Du kan få flere oplysninger i “Udskrive” på side 28.

93

Kapitel 11

Fotografier

background image

Kamera

12