iPhone - Organisere fotografier og videoer

background image

Organisere fotografier og videoer

Du kan oprette, omdøbe og slette album på iPhone, så du kan organisere dine fotografier og
videoer.
Oprette et album: Tryk på Rediger, og tryk derefter på Tilføj, mens du ser album. Vælg de
fotografier, der skal føjes til det nye album, og tryk på OK.

Bemærk: Album oprettet på iPhone synkroniseres ikke tilbage til computeren.

Omdøbe et album

Tryk på Rediger, og vælg et album.

Flytte rundt på album

Tryk på Rediger, og træk derefter op eller ned.

Slette et album

Tryk på Rediger, og tryk derefter på

.