iPhone - Dele fotografier og videoer

background image

Dele fotografier og videoer

Sende et fotografi eller en video i en e-post- eller tekstbesked (iMessage eller Mms) eller en
tweet-meddelelse:
Tryk på et fotografi eller en video, og tryk på . Hvis ikke vises, skal du
trykke på skærmen for at vise betjeningspanelet.

Bemærk: Du skal være logget ind på din Twitter-konto for at sende en tweet-meddelelse. Gå til
Indstillinger > Twitter.

Størrelsen på bilag bestemmes af din tjenesteudbyder. iPhone kan, om nødvendigt, komprimere
foto- og videobilag.

Kopiere flere fotografier eller
videoer

Når du viser miniaturer, skal du trykke på

, vælge fotografierne eller

videoerne og derefter trykke på Del.

Kopiere et fotografi eller en video

Hold fingeren på fotografiet eller videoen, og tryk derefter på Kopier.

Kopiere flere fotografier eller
videoer

Tryk på

øverst til højre på skærmen. Vælg fotografierne og videoerne,

og tryk på Kopier.

92

Kapitel 11

Fotografier

background image

Indsætte et fotografi eller en video
i en e-post- eller tekstbesked
(iMessage eller mms)

Hold fingeren på det sted, hvor du vil anbringe fotografiet eller videoen, og
tryk på Sæt ind.

Arkivere et fotografi eller en video
fra en e-post-besked

Tryk evt. for at hente emne, tryk på fotografiet, eller hold en finger nede på
videoen, og tryk derefter på Arkiver.

Arkivere et fotografi eller en video
fra en sms

Tryk på billedet i samtalen, tryk på

, og tryk på Arkiver.

Arkiver et fotografi fra en webside

Tryk på og hold fingeren på fotografiet, og tryk derefter på Arkiver billede.

Dele en video på YouTube

Mens du ser en video, skal du trykke på

og derefter på “Send til

YouTube.”

Fotografier og videoer, som du modtager, eller som du arkiverer fra en webside, arkiveres til
kamerarullen.