iPhone - Kalenderkonti og -indstillinger

background image

Kalenderkonti og -indstillinger

Der er flere indstillinger i Indstillinger > E-post, kontakter, kalender, der har indflydelse på Kalender
og dine kalenderkonti.

Kalenderkonti bruges også til at synkronisere opgaver til Påmindelser.
Tilføj en CalDAV-konto: Gå til Indstillinger > E-post, kontakter, kalendere, tryk på Tilføj en konto
og tryk derefter på Anden. Under Kalendere skal du trykke på Tilføj CalDAV-konto.

Disse muligheder gælder alle dine kalendere:

Indstille toner til
kalenderpåmindelser

Gå til Indstillinger > Lyde > Kalenderpåmindelser.

Synkronisere tidligere
begivenheder

Gå til Indstillinger > E-post, kontakter, kalendere > Synkronisering, og vælg
derefter tidsperioden. Fremtidigere begivenheder synkroniseres altid.

Indstille varsler, der afspilles, når du
modtager en mødeinvitation

Gå til Indstillinger > E-post, kontakter, kalendere, og slå Nye
invitationsvarsler til.

Slå Understøt tidszone til i
Kalender:

Gå til Indstillinger > E-post, kontakter, kalendere > Understøt tidszone.

Indstille en standardkalender:

Gå til Indstillinger > E-post, kontakter, kalendere > Standardkalender.

Brug iCloud til at holde Kalender
ajour på dine iOS-enheder og
computere

Gå til Indstillinger > iCloud, og slå Kalender til. Se “iCloud” på side 16.

89

Kapitel 10

Kalender

background image

Vigtigt:

Når Understøt tidszone er slået til, viser kalenderen datoer og tidspunkter for

begivenheder i den valgte bys tidszone. Når Understøt tidszone er slået fra, viser kalenderen
begivenheder i tidszonen på din aktuelle placering vha. netværkstiden. Nogle operatører
understøtter ikke netværkstid i alle områder. Når du er på rejse, viser og afspiller iPhone måske
ikke begivenheder og påmindelser på det korrekte lokale tidspunkt. Se “Dato & tid” på side 171 for
at få oplysninger om, hvordan du indstiller den korrekte tid.

90

Kapitel 10

Kalender