iPhone - Besvare invitationer

background image

Besvare invitationer

Hvis du har en iCloud-, Microsoft Exchange- eller en understøttet CalDAV-konto, kan du modtage
og svare på mødeinvitationer fra andre personer i dit firma. Når du modtager en invitation, vises
mødet i din kalender med en stiplet linje omkring. vises i nederste højre hjørne af skærmen.
Besvare en invitation: Tryk på en invitation i kalenderen. Eller tryk på for at vise skærmen
Begivenhed, og tryk derefter på en invitation.

Se oplysninger om planlæggeren

Tryk på “invitation fra”.

Se andre gæster

Tryk på Gæster Tryk på et navn for at se personens kontaktoplysninger.

Tilføje kommentarer i svar

Tryk på Tilføj kommentarer. Dine kommentarer vil være synlige for
planlæggeren, men ikke for de andre deltagere. Kommentarer er ikke
tilgængelige i alle kalendertjenester.

Indstille din tilgængelighed

Tryk på Tilgængelighed, og vælg “optaget” eller “ledig”.