iPhone - Symboler for status

background image

Symboler for status

Symbolerne på statuslinjen øverst på skærmen viser oplysninger om iPhone:

Symbol for status

Hvad det betyder

Signalstyrke på mobilnet*

Viser, om du er inden for rækkevidde af mobilnetværket,
så du kan foretage og modtage opkald. Jo flere streger, jo
bedre er signalet. Hvis der ikke er noget signal, erstattes
stregerne af ordene “Ingen tjeneste”.

Flyfunktion

Viser, at flyfunktion er slået til – dvs. at du ikke kan bruge
telefonen, få adgang til internettet eller bruge Bluetooth®-
enheder. De funktioner, som ikke bruger trådløs teknologi,
kan bruges. Se “Flyfunktion” på side 163.

UMTS

Viser, at operatørens 4G UMTS-netværk (GSM) er
tilgængeligt, og at iPhone kan oprette forbindelse
til internettet via netværket. (Kun iPhone 4S. Ikke
tilgængeligt i alle områder.) Se “Netværk” på side 168.

UMTS/EV-DO

Viser, at operatørens 3G UMTS- (GSM) eller EV-DO-
netværk (CDMA) er tilgængeligt, og at iPhone kan oprette
forbindelse til internettet via det netværk. Se “Netværk” på
side 168.

EDGE

Viser, at operatørens EDGE-netværk (GSM) er tilgængeligt,
og at iPhone kan oprette forbindelse til internettet via
netværket. Se “Netværk” på side 168.

GPRS/1xRTT

Viser, at operatørens GPRS- (GSM) eller 1xRTT-netværk
(CDMA) er tilgængeligt, og at iPhone kan oprette
forbindelse til internettet via det netværk. Se “Netværk” på
side 168.

Wi-Fi*

Viser, at iPhone har forbindelse til internettet via et Wi-
Fi-netværk. Jo flere streger, jo bedre er forbindelsen. Se
“Wi-Fi” på side 163.

Internetdeling

Viser, at iPhone er forbundet med en anden iPhone, der
leverer internetdeling. Se “Internetdeling” på side 166.

Synkroniserer

Viser, at iPhone synkroniseres med iTunes.

Netværksaktivitet

Viser netværksaktiviteten. Nogle programmer fra
tredjeparter bruger evt. også symbolet til at vise en aktiv
proces.

Viderestil opkald

Viser, at Viderestil opkald er indstillet på iPhone. Se
“Viderestille opkald” på side 64.

VPN

Viser at du har forbindelse til et netværk vha. VPN. Se
“Netværk” på side 168.

Lås

Viser, at iPhone er låst. Se “Knappen Til/fra” på side 10.

TTY

Viser, at iPhone er indstillet til at arbejde med en TTY-
enhed. Se “TTY-understøttelse” på side 161.

12

Kapitel 1

iPhone i grundtræk

background image

Symbol for status

Hvad det betyder

Afspil

Viser, at en sang, lydbog eller podcast afspilles. Se “Afspille
sange og anden lyd” på side 77.

Låst i stående format

Viser, at skærmen på iPhone er låst i stående format. Se
“Bruge stående eller liggende format” på side 21.

Alarm

Viser, at der er indstillet en alarm. Se “Indstille alarmer” på
side 110.

Lokalitetstjenester

Viser, at et emne bruger lokalitetstjenester. Se
“Lokalitetstjenester” på side 165.

Bluetooth*

Blåt eller hvidt symbol: Bluetooth er slået til og parret med
en enhed.
Gråt symbol: Bluetooth er slået til og parret med en
enhed, men enheden er uden for rækkevidde eller slukket.
Intet symbol: Bluetooth er slået fra eller ikke parret med
en enhed.
Se “Bluetooth-enheder” på side 34.

Bluetooth-batteri

Viser batteriniveauet på en understøttet parret Bluetooth-
enhed.

Batteri

Viser batteriets spændingsniveau eller status for
opladning. Se “Batteri” på side 35.

*Brug af visse tilbehør med iPhone kan påvirke den trådløse forbindelse.

13

Kapitel 1

iPhone i grundtræk