iPhone - Oversigt over iPhone

background image

Oversigt over iPhone

Stik til

hovedsæt

Modtager

Kontakten

Ring/stille

Mikrofon

øverst

Knapper til

justering

af lydstyrke

Apple Retina-

skærm

Højttaler

Knappen Hjem

Kamera på

forsiden

Kamera på

bagsiden

LED-blitz

Bakke til SIM-kort

Dock-stik

Knappen Til/fra

Mikrofon

nederst

Programsymboler

Statuslinje

iPhone

Funktionerne på iPhone og hjemmeskærmen kan se anderledes ud, afhængigt af hvilken model af
iPhone du har, og om du har flyttet rundt på symbolerne på hjemmeskærmen.