iPhone - Oplysninger om sikkerhed, software og service

background image

Oplysninger om sikkerhed, software og service

Denne tabel beskriver, hvor du kan få flere oplysninger om sikkerhed, software og service til
iPhone.

Hvis du vil læse om

Skal du

Sikker brug af iPhone

Se de nyeste oplysninger om sikkerhed og lovkrav i
Vejledning med vigtige produktoplysninger
www.apple.com/dk/support/manuals/iphone.

Service og -support til iPhone, gode råd, fora og
Apple-softwareoverførsler

Gå til www.apple.com/dk/support/iphone.

Service og support fra operatøren

Kontakte operatøren eller gå til operatørens websted.

De nyeste oplysninger om iPhone

Gå til www.apple.com/dk/iphone.

Oprettelse af en Apple-id

Gå til appleid.apple.com/dk.

Bruge iCloud

Gå til www.apple.com/dk/support/icloud.

Brug af iTunes

Åbne iTunes og vælge Hjælp > iTunes-hjælp. Der findes
en iTunes-øvelse på internettet (måske ikke tilgængelig i
alle områder) på www.apple.com/dk/support/itunes.

Brug af iPhoto med OS X

Åbne iPhoto og vælge Hjælp > iPhoto-hjælp.

Brug af Adressebog i OS X

Åbne Adressebog, og vælg Hjælp > Hjælp til
Adressebog.

Brug af iCal med OS X

Åbne iCal og vælge Hjælp > iCal-hjælp.

Microsoft Outlook, Windows Adressebog eller Adobe
Photoshop Elements

Se den dokumentation, der fulgte med disse
programmer.

Finde serienummeret, IMEI-, ICCID- eller MEID-
nummeret på iPhone

Du kan finde serienummeret, IMEI-nummeret
(International Mobile Equipment Identity), ICCD- eller
MEID-nummeret (Mobile Equipment Identifier) på
iPhone på æsken med iPhone Eller vælg Indstillinger >
Generelt > Om på iPhone. Du kan få flere oplysninger
på support.apple.com/kb/ht1267?viewlocale=da_DK.

Hvordan du får service i henhold til garanti

Først følge alle råd og anvisninger i denne vejledning
og i ressourcerne på internettet. Gå derefter til www.
apple.com/dk/support, eller se Vejledning med vigtige
produktoplysninger
på www.apple.com/dk/support/
manuals/iphone.

Udskiftning af batteri

Gå til www.apple.com/dk/batteries/replacements.html.

181

Appendiks B

Support og andre oplysninger