iPhone - Oplysninger om bortskaffelse og genbrug

background image

Oplysninger om bortskaffelse og genbrug

Apples genbrugsprogram (tilgængeligt i nogle lande): Du kan få oplysninger om gratis genbrug af
din gamle mobiltelefon og få en forudbetalt adressemærkat og instruktioner på: www.apple.com/
dk/recycling

Bortskaffelse og genbrug af iPhone: Du skal bortskaffe iPhone korrekt i henhold til lokale love
og regulativer. Da iPhone indeholder elektroniske komponenter og et batteri, skal iPhone
bortskaffes adskilt fra husholdningsaffald. Når iPhone skal bortskaffes, skal du kontakte de lokale
myndigheder for at få oplysninger om mulighederne for bortskaffelse og genbrug, aflevere den
i din lokale Apple-butik eller returnere den til Apple. Batteriet bliver fjernet og genbrugt på en
miljøvenlig måde. Der findes flere oplysninger i: www.apple.com/dk/recycling

EU – oplysninger om bortskaffelse af elektronik og batterier:

Dette symbol betyder, at dit produkt og dets batteri bør genbruges adskilt fra husholdningsaffald
i henhold til nationale love og regulativer. Når produktet skal bortskaffes, skal du aflevere det på
en genbrugsplads, som er godkendt af de lokale myndigheder til genbrug af elektronisk udstyr.
Forkert bortskaffelse af elektronisk udstyr kan resultere i en bøde. Den indsamling og genbrug
af produktet og dets batteri, som sker i forbindelse med bortskaffelsen, hjælper med at bevare
naturens ressourcer og sikrer, at produktet genbruges på en måde, som beskytter vores sundhed
og miljø.

Du finder oplysninger om indsamlings- og genbrugsservice til iPhone på: www.apple.com/dk/
recycling/nationalservices/europe.html

Udskiftning af batteri i iPhone: Det udskiftelige batteri i iPhone må kun udskiftes af Apple eller
en Apple Authorized Service Provider. Du kan få flere oplysninger om udskiftning af batterier på
adressen: www.apple.com/dk/batteries/replacements.html

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen
Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen
Regelungen.

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale
batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.

182

Appendiks B

Support og andre oplysninger

background image

Türkiye: EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin
Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.

Brasil: Informações sobre descarte e reciclagem

O símbolo acima indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo
doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis
e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos
de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.