iPhone - iPhones driftstemperatur

background image

iPhones driftstemperatur

Hvis den indre temperatur i iPhone overstiger den normale driftstemperatur, kan der ske følgende
for at regulere temperaturen:

iPhone holder op med at oplade.

Â

Skærmen bliver utydelig.

Â

Mobilsignalet er svagt.

Â

En temperaturadvarsel vises på skærmen.

Â

Vigtigt:

Du kan ikke bruge iPhone, mens temperaturadvarslen vises – kun til nødopkald. Hvis

iPhone ikke kan regulere den interne temperatur, går den på vågeblus, indtil den er kølet af. Du
kan ikke foretage nødopkald med iPhone, hvis det sker. Flyt iPhone til et koldere sted, og vent
nogle få minutter, før du prøver at bruge iPhone igen.

183

Appendiks B

Support og andre oplysninger

background image

 Apple Inc.

K

© 2012 Apple Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Apple, Apple-logoet, AirPort, AirPort Express, AirPort Extreme,
AirPlay, Aperture, Apple TV, Cover Flow, FaceTime, Finder,
iBooks, iCal, iLife, iMovie, iPad, iPhone, iPhoto, iPod, iPod touch,
iTunes, iTunes Extras, Keynote, Mac, Mac OS, Numbers, OS X,
Pages, Safari, Siri, Spotlight og logoet Works with iPhone er
varemærker tilhørende Apple Inc. og registreret i USA og andre
lande.

AirPrint, iMessage, logoet Made for iPhone, Multi-Touch og
Retina er varemærker tilhørende Apple Inc.

Apple Store, Genius, iCloud, iTunes Plus, iTunes Store og
MobileMe er servicemærker tilhørende Apple Inc. og registreret
i USA og andre lande.

App Store, iBookstore og iTunes Match er servicemærker
tilhørende Apple Inc.

IOS er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende
Cisco i USA og andre lande og bruges i henhold til en
licensaftale.

Ping er et registreret varemærke tilhørende Karsten
Manufacturing Corporation og bruges i USA i henhold til en
licensaftale.

NIKE og Swoosh Design er varemærker tilhørende NIKE, Inc. og
dets datterselskaber og bruges i henhold til en licensaftale.

Bluetooth®-mærket og -logoerne er registrerede varemærker
ejet af Bluetooth SIG, Inc. og bruges af Apple Inc. i henhold til
en licensaftale.

Adobe og Photoshop er varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/
eller andre lande.

Andre firma- og produktnavne kan være varemærker tilhørende
deres respektive ejere.

Kortdata © 2010 Google.

Omtale af tredjeparters produkter har kun oplysende karakter
og skal ikke opfattes som en anbefaling. Apple påtager sig ikke
noget ansvar for produkternes funktionsdygtighed. Alle evt.
aftaler og garantier er indgået direkte mellem leverandørerne
og brugerne. Alle oplysningerne i denne håndbog var korrekte
på udgivelsestidspunktet. Apple påtager sig intet ansvar for evt.
oversættelses- eller trykfejl.

DK019-2267/2012-03