iPhone - Genstarte og nulstille iPhone

background image

Genstarte og nulstille iPhone

Hvis der er noget, der ikke virker korrekt, kan du prøve at starte iPhone igen, tvinge et program til
at slutte eller nulstille iPhone.
Genstarte iPhone: Hold knappen Til/fra nede, indtil det røde mærke vises. Flyt fingeren hen over
mærket for at slukke iPhone. Du tænder iPhone igen ved at holde knappen Til/fra nede, indtil
Apple-logoet vises.
Tvinge et program til at slutte: Hold knappen Til/fra nede i nogle få sekunder, indtil der vises et
rødt mærke, og hold derefter knappen Hjem nede, indtil programmet slutter.
Du kan også fjerne et program fra listen over de seneste programmer. Se “Åbne og skifte mellem
programmer” på side 19.

Hvis du ikke kan slukke for iPhone, eller hvis problemet fortsætter, skal du evt. nulstille iPhone. Du
bør kun nulstille, hvis det ikke hjælper at slukke og tænde for iPhone.
Nulstille iPhone: Hold knappen Til/fra og knappen Hjem nede samtidig i mindst 10 sekunder,
indtil Apple-logoet vises.