iPhone - Arkivdeling

background image

Arkivdeling

Med Arkivdeling kan du vha. iTunes overføre arkiver via USB mellem iPhone og computeren. Du
kan dele arkiver, der er oprettet med et kompatibelt program og arkiveret i et understøttet format.

180

Appendiks B

Support og andre oplysninger

background image

Programmer, der understøtter arkivdeling, vises på listen over arkivdelingsprogrammer i iTunes.
Arkivlisten viser de dokumenter, der er på iPhone, for hvert program. Se i dokumentationen til
programmet, hvordan det deler arkiver; det er ikke alle programmer, der understøtter denne
funktion.
Overfør et arkiv fra iPhone til computeren: I iTunes skal du gå til enhedens programvindue. I
afsnittet Arkivdeling skal du vælge et program på listen. Til højre skal du vælge det arkiv, du vil
overføre, og derefter klikke på “Arkiver til”.
Overføre et arkiv fra computeren til iPhone: I iTunes skal du gå til enhedens programvindue. I
afsnittet Arkivdeling skal du vælge et program og derefter klikke på Tilføj. Arkivet overføres med
det samme til din enhed til brug med det valgte program.
Slette et arkiv fra iPhone: I iTunes skal du gå til enhedens programvindue. I afsnittet Arkivdeling
skal du vælge arkivet og trykke på tasten Slet.