iPhone - Apple og miljøet

background image

Apple og miljøet

Apple erkender sit ansvar for at medvirke til at mindske produkternes indvirkning på miljøet. Du
kan få flere oplysninger på adressen: www.apple.com/dk/environment