iPhone - Tilføje og fjerne tastaturer

background image

Tilføje og fjerne tastaturer

Hvis du vil skrive tekst på andre sprog på iPhone, skal du bruge forskellige tastaturer. Som
standard er det kun tastaturet til det valgte sprog, der er tilgængeligt. Du kan gøre tastaturer til
andre sprog tilgængelige vha. indstillingerne i Tastatur. Du kan finde en liste over understøttede
tastaturer på iPhone ved at gå til www.apple.com/dk/iphone/specs.html.
Tilføje et tastatur: Gå til Indstillinger > Generelt > International, tryk på Tastaturer, og vælg
derefter et tastatur på listen. Gentag dette for at tilføje flere tastaturer.
Fjerne et tastatur: Gå til Indstillinger > Generelt > International > Tastaturer, og tryk på Rediger.
Tryk på ved siden af det tastatur, du vil fjerne, og tryk derefter på Slet.
Redigere tastaturlisten: Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Tastaturer. Tryk på
Rediger, og træk derefter ved siden af et tastatur til et nyt sted på listen.