iPhone - Zasílání zpráv skupině

background image

Zasílání zpráv skupině

Skupinové zprávy vám umožňují posílat zprávy více příjemcům. Skupinové zprávy pracují se
standardy iMessage a MMS (nejsou k dispozici ve všech oblastech).
Zaslání zprávy skupině: Klepněte na a poté zadejte více příjemců.

89

Kapitola 9

Zprávy

background image

Poznámka: V případě MMS zpráv musí být rovněž zapnuto skupinové zasílání zpráv v Nastavení
> Zprávy a odpovědi jsou zasílány pouze vám – ostatní osoby ve skupině neobdrží jejich kopie.