iPhone - Přidávání hudby a zvuků

background image

Přidávání hudby a zvuků

Chcete-li do zařízení iPhone uložit hudbu a další zvukový obsah, máte tyto možnosti:

Zakupte a stáhněte obsah z iTunes Store přímo na zařízení iPhone. Viz Kapitola

Â

21, „iTunes

Store,“ na stránce 123. (Do obchodu iTunes Store se dostanete také z aplikace Hudba
klepnutím na tlačítko Obchod během procházení.)
Novou hudbu zakoupenou ve vašich dalších zařízeních iOS a počítačích můžete stahovat

Â

automaticky pomocí funkce Automatická stahování. Viz „iCloud“ na stránce 17.
Synchronizujte je s iTunes ve vašem počítači. Můžete synchronizovat všechna vaše média

Â

nebo vybrat jen určité skladby a další položky. Viz „Synchronizace s iTunes“ na stránce 18.
Pomocí služby iTunes Match si můžete uložit hudební knihovnu na iCloudu a poté k ní

Â

můžete přistupovat ze všech zařízení iOS a počítačů. Viz „iTunes Match“ na stránce 85.