iPhone - Přehrávání skladeb a dalších zvuků

background image

Přehrávání skladeb a dalších zvuků

VAROVÁNÍ:

Důležité informace o předcházení poškození sluchu viz Průvodce důležitými

informacemi o produktu na adrese support.apple.com/cs_CZ/manuals/iphone/.

Tlačítka podél dolního okraje obrazovky vám umožňují procházet obsah v zařízení iPhone podle
seznamů stop, podle interpretů, skladeb a dalších kategorií.
Přehrání skladby nebo jiné položky: Klepněte na položku.

Přehrávání můžete řídit pomocí ovládacích prvků na obrazovce. Můžete též použít tlačítka na
sluchátkách. Viz „Pecková sluchátka Apple s ovladačem a mikrofonem“ na stránce 34.

81

background image

Zobrazení obrazovky Puštěné: Klepněte na Puštěné.

Přizpůsobení tlačítek prohlížení

Klepněte na Více, klepněte na Upravit a poté přetáhněte ikonu na tlačítko,
které chcete nahradit.

Načtení dalších epizod podcastu

Pokud chcete zobrazit dostupné epizody, klepněte na Podcasty (nejsou-li
Podcasty zobrazeny, klepněte nejprve na Více) a poté na některý podcast.

Zamíchání třesením

Zatřesením se zařízením iPhone zapnete funkci náhodného pořadí
skladeb a přejdete na jinou skladbu. Když budete chtít přejít k jiné
skladbě, znovu iPhonem zatřeste.
Chcete-li funkci Zamíchat třesením zapnout nebo vypnout, vyberte
Nastavení > Hudba.

Přehrávání hudby na zvukovém
systému AirPlay nebo v Apple TV

Klepněte na

. Viz „AirPlay“ na stránce 34.

Zobrazení textu skladby

Při přehrávání skladby klepněte na obal alba. (Text skladby se zobrazí,
pokud byl ke skladbě přidán v informačním okně skladby iTunes a pokud
jste provedli synchronizaci zařízení iPhone s iTunes.)

Nastavení voleb pro Hudbu

Vyberte Nastavení > Hudba.

Při použití jiné aplikace můžete ovládací prvky přehrávání zvuku zobrazit dvojím stisknutím
tlačítka plochy a poté švihnutím zleva doprava u dolního okraje obrazovky.

Ovládací prvky řídí právě hrající aplikaci nebo, je-li hudba pozastavena, aplikaci, která hrála
jako poslední. Ikona aplikace je zobrazená vpravo. Klepnutím na ni aplikaci otevřete. Dalším
švihnutím doprava zobrazíte ovládání hlasitosti a tlačítko AirPlay (je-li v dosahu Apple TV nebo
reproduktory AirPlay).

Dvojím stiskem tlačítka plochy zobrazíte ovládací prvky přehrávání zvuku i při zamčené
obrazovce.

82

Kapitola 8

Hudba