iPhone - Ovládání podcastů a audioknih

background image

Ovládání podcastů a audioknih

Při spuštění přehrávání se na obrazovce Puštěné zobrazí ovládací prvky a informace pro
podcasty a audioknihy.

Nastavení rychlosti přehrávání

Klepněte na

. Opakovaným klepnutím změníte rychlost.

= hrát dvojnásobnou rychlostí.
= hrát poloviční rychlostí.
= hrát normální rychlostí.

Skok na libovolné místo na časové
ose

Táhněte přehrávací hlavu lištou zrychleného přehrávání. Sklouznutím
prstu dolů po obrazovce zpomalíte rychlost tažení.

Zobrazení nebo skrytí ovládacích
prvků

Klepněte do středu obrazovky.

Skrytí informací o podcastu

Vyberte Nastavení > Hudba.

83

Kapitola 8

Hudba