iPhone - Tisk webových stránek, souborů PDF a dalších dokumentů

background image

Otevření webové stránky ze
záložky

Klepněte na

.

Úprava záložky nebo složky
záložek

Klepněte na

, vyberte složku s požadovanou záložkou nebo složku,

kterou chcete upravit, a klepněte na Upravit.

Aktualizace záložek ve vašich
zařízeních iOS a počítačích pomocí
iCloudu

Vyberte Nastavení > iCloud a poté zapněte volbu Záložky. Viz „iCloud“ na
stránce 17.

Synchronizace záložek s webovým
prohlížečem ve vašem počítači

Viz „Synchronizace s iTunes“ na stránce 18.

79

Kapitola 7

Safari

background image

Tisk webových stránek, souborů PDF a dalších dokumentů

Tisk webové stránky, souboru PDF nebo dokumentu otevřeného v Rychlém náhledu:
Klepněte na a poté na Tisknout.
Více informací viz „Tisk“ na stránce 29.