iPhone - Čtečka

background image

Čtečka

Čtečka zobrazuje webové články bez reklam a jiných rušivých prvků, takže můžete číst bez
rozptylování. Na webové stránce s článkem můžete pomocí Čtečky zobrazit pouze samotný
článek.
Zobrazení článku ve Čtečce: Klepněte na tlačítko Čtečka v poli adresy, pokud je zde zobrazeno.

Nastavení velikosti písma

Klepněte na

.

Vytvoření záložky pro článek,
přidání článku do seznamu četby
nebo na plochu, sdílení nebo tisk
článku

Klepněte na

.

Návrat do normálního zobrazení

Klepněte na Hotovo.

78

Kapitola 7

Safari