iPhone - Prohlížení příloh

background image

Prohlížení příloh

iPhone zobrazuje obrázkové přílohy v mnoha běžně používaných formátech(JPEG, GIF a
TIFF) přímo v textu e-mailových zpráv. Může také přehrávat mnoho různých typů zvukových
příloh, například MP3, AAC, WAV a AIFF. Můžete stáhnout a prohlédnout soubory přiložené k
přijímaným zprávám (PDF, webové stránky, text, dokumenty aplikací Pages, Keynote, Numbers,
Microsoft Word, Excel a PowerPoint).
Zobrazení přiloženého souboru: Chcete-li otevřít přílohu v Rychlém náhledu, klepněte na ni.
Některé soubory nelze prohlížet, dokud se nestáhnou celé.)

Otevření přiloženého souboru

Přidržte prst na příloze a poté vyberte aplikaci, v níž ji chcete otevřít.
Nepodporuje-li daný typ souboru žádná z vašich aplikací ani Rychlý
náhled, uvidíte název souboru, ale nebudete jej moci otevřít.

Uložení přiložené fotografie nebo
videa

Dotkněte se fotografie nebo videa, přidržte na nich prst a poté klepněte
na Uložit obrázek nebo Uložit video. Položka bude uložena do vašeho alba
Fotoaparát v aplikaci Obrázky.

Rychlý náhled podporuje následující typy dokumentů:

.doc, .docx

Microsoft Word

.htm, .html

webová stránka

.key

Keynote

72

Kapitola 6

Mail

background image

.numbers

Numbers

.pages

Pages

.pdf

Náhled, Adobe Acrobat

.ppt, .pptx

Microsoft PowerPoint

.rtf

formát RTF

.txt

text

.vcf

kontaktní údaje

.xls, .xlsx

Microsoft Excel