iPhone - Hledání e-mailů

background image

Hledání e-mailů

V e-mailových zprávách můžete hledat v obsahu polí Komu, Od, Předmět a v těle zprávy. Mail
prohledá stažené zprávy v aktuální schránce. U účtů iCloud, Exchange a některých poštovních
účtů IMAP můžete hledat též ve zprávách na serveru.
Hledání e-mailových zpráv: Otevřete nějakou schránku, přesuňte seznam zpráv na začátek
a zadejte text do pole hledání. Klepnutím na Od, Komu, Předmět nebo Vše vyberte pole, ve
kterých chcete hledat. Pokud to váš poštovní účet podporuje, budou prohledány také zprávy na
serveru.

Poštovní zprávy mohou být zahrnuty také do hledání z plochy. Viz „Hledání“ na stránce 30.