iPhone - Grafický záznamník

background image

Grafický záznamník

Nastavení záznamníku

V grafickém záznamníku na zařízení iPhone vidíte seznam vašich zpráv a můžete si vybrat ty,
které si chcete poslechnout nebo smazat, aniž byste museli poslouchat pokyny nebo předchozí
zprávy.

Poznámka: Grafický záznamník nemusí být k dispozici ve všech oblastech nebo může být
poskytován jako volitelná služba. Požádejte vašeho operátora o další informace. Není-li
k dispozici grafický záznamník, klepněte na Záznamník a vyzvedněte si zprávy podle hlasových
pokynů.

Počet zmeškaných hovorů a nepřehraných vzkazů

Po prvním klepnutí na Záznamník vás iPhone vyzve k vytvoření hesla pro záznamník a k nahrání
pozdravu.
Změna pozdravu: Klepněte na Záznamník, na Pozdrav a poté na Přizpůsobené. Klepněte na
Záznam a namluvte pozdrav. Po dokončení klepněte na Zastavit.
Pokud si chcete poslechnout pozdrav, klepněte na Pustit. Chcete-li pozdrav nahrát znovu,
klepněte opět na Záznam. Pokud jste s pozdravem spokojeni, klepněte na Uložit.

Použití výchozího pozdravu
operátora

Klepněte na Záznamník, na Pozdrav a poté na Výchozí.

Nastavení zvuku upozornění na
novou zprávu na záznamníku

Vyberte Nastavení > Zvuk a poté zapněte volbu Záznamník. Pro každou
novou zprávu na záznamníku zazní jedno upozornění.
Je-li vypnut přepínač Zvonění/ticho, iPhone nebude zvuk upozornění
přehrávat.

Změna hesla záznamníku

Vyberte Nastavení > Telefon > Změnit heslo záznamníku.

Vybírání záznamníku

Klepnete-li na Telefon, iPhone zobrazí počet zmeškaných hovorů a nevyslechnutých zpráv na
záznamníku.

64

Kapitola 5

Telefon

background image

Klepnutím na Záznamník zobrazíte seznam zpráv.

Přetažením přehrávací

hlavy přeskočíte na

libovolné místo ve zprávě.

Nepřehrané

vzkazy

Pustit/pozastavit

Kontaktní údaje

Lišta zrychleného

přehrávání

Hlasitý telefon (Při

připojení zařízení

Bluetooth: Zvuk.

Klepnutím vyberete

zvukový výstup.)

Volání zpět

Poslech zprávy na záznamníku: Klepněte na Záznamník a poté na zprávu.
Pokud jste zprávu už slyšeli a chcete si ji přehrát znovu, opět na ni klepněte. Přehrávání můžete
pozastavit a obnovit tlačítky a .

Po vyslechnutí zůstane zpráva uložena, dokud ji operátor nevymaže.

Vybírání záznamníku z jiného
telefonu

Vytočte své vlastní číslo nebo číslo pro vzdálený přístup vašeho operátora.

Mazání zpráv

Smazání zprávy: Přejeďte přes zprávu nebo na ni klepněte a potom klepněte na Smazat.

Poznámka: V některých oblastech může operátor trvale vymazat zprávy, které jste smazali
z grafického záznamníku.

Poslech smazané zprávy

Klepněte na Smazané zprávy (na konci seznamu) a poté klepněte na
zprávu.

Obnovení smazané zprávy

Klepněte na Smazané zprávy (na konci seznamu), poté klepněte na zprávu
a na Zotavit.

Trvalé smazání zpráv

Klepněte na Smazané zprávy (na konci seznamu) a poté klepněte na
Smazat vše.