iPhone - Polohové služby

background image

Polohové služby

Polohové služby umožňují aplikacím, jako jsou Připomínky, Mapy, Fotoaparát a polohové
aplikace třetích stran, shromažďovat a využívat data informující o vaší poloze. Polohová
data nejsou ze strany společnosti Apple shromažďována způsobem, který by umožnil vaši
identifikaci. Vaše přibližná poloha je zjišťována na základě informací dostupných z dat mobilní
sítě, místních Wi-Fi sítí (je-li zapnuté Wi-Fi rozhraní) a z GPS (nemusí být k dispozici ve všech
oblastech). Pokud polohové služby nepoužíváte, vypněte je – šetříte tím baterii.

Pokud některá aplikace používá polohové služby, objeví se v řádku nabídky symbol .

Každá aplikace a systémová služba, která využívá polohové služby, je uvedena na obrazovce
Polohové služby a je zde také uvedeno, zda jsou pro danou aplikaci či službu polohové služby
zapnuty či vypnuty. Nechcete-li polohové služby využívat, můžete je pro některé nebo pro
všechny aplikace či služby vypnout. V případě, že polohové služby vypnete, budete vyzváni
k jejich opětovnému zapnutí, jakmile se je daná aplikace nebo služba pokusí znovu použít.

Máte-li v zařízení iPhone nainstalovány aplikace třetích stran, které využívají polohové
služby, seznamte se s podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů těchto třetích stran u
jednotlivých aplikací, abyste věděli, jak která aplikace využívá vaše polohová data.
Zapnutí nebo vypnutí polohových služeb: Vyberte Nastavení > Polohové služby.