iPhone - Siri

background image

Siri

Se službou Siri váš iPhone udělá, oč jej požádáte. Odpovědi Siri vám může přečíst funkce
VoiceOver. Informace najdete v tématu Kapitola 4, „Siri,“ na stránce 40.