iPhone - Hlasové ovládání

background image

Hlasové ovládání

Hlasové ovládání vám umožní volat a ovládat přehrávání hudby pomocí hlasových příkazů.
Viz „Hlasové vytáčení“ na stránce 60 a „Použití služby Siri nebo hlasového ovládání s aplikací
Hudba“ na stránce 84.