iPhone - Grafický záznamník

background image

Grafický záznamník

Ovládací prvky Pustit a Pozastavit umožňují v grafickém záznamníku ovládat přehrávání zpráv.
Chcete -li zopakovat těžko srozumitelnou část zprávy, přetáhněte přehrávací hlavu na liště
zrychleného přehrávání. Viz „Vybírání záznamníku“ na stránce 64.