iPhone - Bílá na černé

background image

Bílá na černé

Bílou na černé použijte pro inverzní barevné zobrazení na obrazovce zařízení iPhone. Může
to napomoci snadnějšímu čtení obrazovky. Pokud je zapnutá funkce Bílá na černé, obrazovka
připomíná fotografický negativ.
Inverzní zobrazení barev: Vyberte Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > Bílá na černé.