iPhone - Změna vzhledu knihy

background image

Změna vzhledu knihy

U některých knih lze změnit typ a velikost písma nebo barvu stránek.
Změna jasu: Klepnutím blízko středu stránky zobrazte ovládací prvky a poté klepněte na .
Není-li tlačítko zobrazeno, klepněte nejprve na

.

Změna typu nebo velikosti písma

Klepnutím blízko středu stránky zobrazte ovládací prvky a poté klepněte
na

. Chcete-li změnit písmo, klepněte na volbu Písma. Změna písma

není podporována u všech knih.
U některých knih je změna písma podporována pouze při orientaci
zařízení iPhone na výšku.

Změna barvy a textu na stránce

Klepnutím blízko středu stránky zobrazte ovládací prvky, klepněte na

a poté na Téma. Toto nastavení se vztahuje na veškeré knihy, které je

podporují.

Zapnutí nebo vypnutí zarovnání
do bloku a dělení slov

Vyberte Nastavení > iBooks. Zarovnání do bloku či dělení slov nelze
v některých knihách a PDF souborech použít.